loading

Ekoškole

Dječji vrtić Duga Resa

Korisnički podaci

Dječji vrtić Duga Resa
Ul. Dr. I. Banjavčića 2, 47250 Duga Resa
047/704-124
vrticdresa@gmail.com
2020
1. obnova
 • Naziv projekta: Patroliram, recikliram!

  Tema projekta: Pravilno sortiranje otpada i usvajanje navike recikliranja.

  Opis projekta:

  Tijekom pedagoške godine djeca vrtićkih odgojnih skupina s matičnog objekta "Resica" u više su navrata planinarila na obližnji brežuljak Vinica. Pritom su uvijek sa sobom nosila vrećice s ciljem da putem do vrha Vinice pokupe smeće kojeg je, nažalost, uvijek bilo dosta. Uspon na Vinicu "tradicionalno" smo obavljali na prvi dan jeseni te tijekom proljeća. Pokupljeno smeće po povratku u vrtić zajedno smo reciklirali u prikladne spremnike ispred vrtića, pritom pažljivo sortirajući papir i plastiku te pamteći u koju boju spremnika ide jedno, a u koji drugo. Navedeno nas je motiviralo da tijekom ožujka i travnja posjetimo i "Reciklažno dvorište Duga Resa" gdje su djeca imala priliku vidjeti kako se otpad sortira na veliko te kako, osim papira i plastike koje i sami recikliraju, također možemo reciklirati staklo, komunalni otpad i tekstil. Vođeni dječjim interesima te ranije navedenim aktivnostima, djeca su zajedno sa svojim odgojiteljima izrađivala i vlastite spremnike za otpad - plave za papir te žute za plastiku - koji se tijekom cijele pedagoške godine nalaze u sobama dnevnog boravka gotovo svih naših odgojnih skupina te se koriste svakodnevno.

  image

 • Naziv projekta: Vrt sadim, budućnost gradim!

  Tema projekta: Sadnja vrta i uređivanje okruženja dječjeg vrtića.

  Opis projekta:

  Kroz rano proljeće naše su jasličke i vrtićke skupine uređivale okruženje svojih vrtićkih objekata sadeći cvijeće i ukrasno drveće. Osim toga, u sobama dnevnog boravka sadili su biljke čije su klijanje tjednima nakon sadnje redovno promatrali, kao i svoje malene biljčice zalijevali i pazili da su izložene Sunčevoj svjetlosti kako bi mogle lijepo rasti! Naša su djeca pritom opipavala teksturu zemlje i cvijeća, koristila su malene lopatice i ostalu opremu za uređenje vrta, a odgojiteljice su pritom djeci pomagale i usmjeravale ih. Kroz proljeće i ljetno razdoblje djeca su redovito brinula za svoje cvjetnjake kao i za posađeno povrće koje djeca rado, ne samo sade, već i ubiru te konzumiraju.

  image

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj