loading

Ekoškole

Kako postati Ekoškola?

Kako postati Ekoškola?

 

EKOŠKOLE KAO NAČIN ŽIVLJENJA

Međunarodne Ekoškole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova. Program Ekoškola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže učenicima shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša u svijesti svakog pojedinca. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoliša. Svi sudionici života u Ekoškoli: djeca, učenici, odgojitelji, nastavnici, administrativno i tehničko osoblje, roditelji, mjesna poduzeća, predstavnici lokalne uprave, zajednički poduzimaju niz praktičnih koraka i aktivnosti s ciljem smanjenog opterećenja okoliša. Djeca i učenici Ekoškole zainteresirani su i aktivni u prenošenju svoje odgovornosti na obitelj i širu zajednicu.

Program Ekoškole može prihvatiti svaka odgojno-obrazovna ustanova u kojoj su svi njezini sudionici voljni odabrati eko kao dugoročni način življenja. Škole se nagrađuju zelenom zastavom sa znakom Ekoškole i povelom (certifikat) Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, pristup mreži Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš u svijetu, kao i mogućnost medijske promidžbe u Hrvatskoj i svijetu. Status Ekoškole potrebno je obnoviti nakon dvije godine kako bi se dokazala dostignuta razina prve godine, te postavili i ostvarili novi ciljevi.

Program Ekoškole zahtijeva dosljedno poštivanje zadanih međunarodnih smjernica i kriterija, a ugledni status Ekoškole stječe se kroz četiri osnovna stadija:

 

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj