loading

Ekoškole

Što rade Ekoškole?

Što rade Ekoškole?

 

Sve počinje u razredu

Ekoškole su rastući fenomen, koji potiče mlade ljude da se aktivno uključe u zaštitu okoliša lokalne sredine u kojoj žive. Djeca s aktivnostima započinju u učionici, angažiraju školu i na kraju potiču promjenu u čitavoj lokalnoj zajednici. Kroz ovaj program, djeca i mladi stječu osjećaj da mogu utjecati na lokalnu i globalnu politiku zaštite okoliša što ih vodi ka konačnom cilju stjecanja certifikata Ekoškole i prestižu koji donosi zelena zastava koja se vijori ispred njihove odgojno-obrazovne ustanove. Program Ekoškola idealan je način za odgojno-obrazovne ustanove da krenu na smislen put ka unaprjeđenju okoliša u njihovoj ustanovi i lokalnoj zajednici, te pozitivno utječu na život mladih ljudi, njihovih obitelji, školskog osoblja i lokalnog stanovništva te potaknu lokalne vlasti na djelovanje.

 

Ekoškole uključuju sve

Kombinirajući učenje s praktičnim iskustvima, cijeli se program izvodi prema sveobuhvatnom, participativnom pristupu koji uključuje djecu i učenike, odgojitelje i nastavnike te lokalnu zajednicu u cjelini.

 

Unaprjeđuje vrtićki i školski okoliš

Program Ekoškola idealan je početak smanjivanja ekološkog otiska za odgojno-obrazovne ustanove, što neizbježno dovodi do održivijeg, jeftinijeg i odgovornijeg vrtićkog, školskog i životnog okružja.

 

Motivira

Ekoškole potiču djecu, učenike i mlade na rješavanje ekoloških problema na razini na kojoj mogu vidjeti stvarne i opipljive rezultate, te ih tako uvjeriti da je svaka pozitivna aktivnost i svaki pokušaj rješavanja problema hvale vrijedan, te kako i oni sami uistinu mogu potaknuti promjene u društvu i rješavati probleme.

 

Mijenja stavove

Ekoškole kod djece i učenika razvijaju osjećaj odgovornosti i njeguju stavove i promišljanja ka održivosti koja se mogu svakodnevno primjenjivati. Pozitivno utječe na sve uključene i razvija osjećaj da svojim aktivnostima uistinu mogu potaknuti promjene te takvo proaktivno ponašanje šire u obitelji i među prijateljima, a takav osjećaj na kraju prenose i na buduće generacije.

 

Uključuje lokalnu zajednicu

Ekoškole od samog početka stavljaju veliki naglasak na uključivanje lokalne zajednice. Na taj se način lekcije koje učenici nauče u školi ili vrtiću prenose u lokalnu zajednicu u kojoj vode do održivijih, ekološki odgovornijih obrazaca ponašanja.

 

Povezuje na globalnoj razini

Ekološke škole olakšavaju kontakt među uključenim institucijama, ne samo na nacionalnoj razini, nego i na međunarodnoj razini. Te veze pružaju priliku odgojno obrazovnim institucijama da podijele informacije o okolišu, a mogu se koristiti i kao sredstva za kulturnu razmjenu i za poboljšanje jezičnih vještina.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj