loading

Ekoškole

Načela i ciljevi zaštite okoliša u programu Ekoškole

Načela i ciljevi zaštite okoliša u programu Ekoškole

Načela odgoja i obrazovanja za okoliš u programu Ekoškole

 • Usklađivanje i prilagođavanje programa Ekoškola hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu. Dječji vrtići, osnovne i srednje škole, učenički domovi, škole za djecu s posebnim potrebama te visoko-obrazovne ustanove koje se uključe u program same izabiru način ugradnje i provedbe programa u skladu s propisanim nastavnim planom i programom.
 • Uvođenje posebnih programa zaštite okoliša (za sada su ti sadržaji sastavni dio nastavnog programa pojedinih općeobrazovnih predmeta: zemljopisa/geografije, prirode, biologije i kemije i/ili stručnih predmeta pojedinih strukovnih škola).
 • Stalno usavršavanje odgojitelja, učitelja i profesora.
 • Interdisciplinarni pristup odgoju i obrazovanju za okoliš u odgojno-obrazovnim institucijama (ravnomjerno, kroz sve nastavne predmete, sve aktivnosti provode se na razini cijele ustanove).
 • Osnivanje centara odgoja i obrazovanja za okoliš kao podrška programima zaštite okoliša (tematsko usavršavanje odgojitelja, učitelja i profesora, praćenje i usporedba rada na određenoj temi, praćenje rada na manjim projektima, usmjeravanje i evaluacija).
 • Opremanje škola suvremenom literaturom s tematikom zaštite okoliša (priručnici o Ekoškolama i nastavni materijali su priređeni i razdijeljeni školama).

 

Ciljevi zaštite okoliša u programu Ekoškole

 • Snimiti stanje-okoliša vrtića, škole, kuće, naselja, mjesta.
 • Utvrditi postojeće probleme u okolišu i mogućnosti rješenja.
 • Predvidjeti i upozoriti na nove probleme okoliša, djelovati s ciljem sprječavanja nastanka novih.
 • Dati prednost održivom razvitku.
 • Unaprijediti kakvoću življenja osiguravajući i održavajući visoku kakvoću okoliša za život, rad i kretanje.
 • Organizirati akcije s ciljem promicanja životnih i radnih uvjeta.
 • Zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore.
 • Upoznati i štititi biološku raznolikost ekosustava.
 • Poticati i osmišljavati rad u okolišu.
 • Nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu.
 • Upozoravati javnost o problematici okoliša.
 • Osigurati uvjete za trajno i pravodobno informiranje javnosti i sudjelovanje u svim predviđenim aktivnostima.

 

Međunarodni program Ekoškole upotpunjuje i povezuje sadržaje redovnog nastavnog plana i programa s izvannastavnim, a dijelom i izvanškolskim aktivnostima. Škole postaju centri informiranja o problematici okoliša (uspostavlja se trajna suradnja na relacijama učenici-roditelji-lokalna zajednica i obrnuto) i doprinosi smanjivanju i postupnom rješavanju uočenih nepravilnosti.

 

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj