loading

Ekoškole

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin

Korisnički podaci

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin
Frana Supila 22, 42000 Varaždin
0981384371
marko09.pavlovic@gmail.com
2023
Stjecanje statusa
 • Naziv projekta: Uređenje mirisne oaze u zelenoj učionici

  Tema projekta: Poticanje ugodne atmosfere za učenje i istraživanje.

  Opis projekta:

  U sklopu dvoršta postoji vrt koji je podijeljen u tri djela. Svaki dio čini priču za sebe, ali također međusobno su povezani: Cilj projekta je izgraditi i razviti ugodnu atmosferu sadnjom trajnica i medonosnog bilja u skladu se permikulturom. Kako bi vanjsku učionicu učinii privlačnom učenicima i divljim životinja ponajviše kukcima te na taj način stimulirali bolje usvajanje znanja i vještina.

  image

 • Naziv projekta: Živi kutak

  Tema projekta: Razvijanje brige i odgovornosti učenika za drugim živim bićima

  Opis projekta:

  Izgradnja živog kutka u učionici prirodoslovlja. Živi kutak sastoji se od nekoliko terarija i akvarija u kojima borave: indiski paličnjaci, australski paličnjaci, javanski žohari, madagaskarski puževi, zlatne ribice, kornjača i hrčak. Cilj projekta: razviti odgovornost kod učenika i empatiju za druga živa bića, istraživati životne cikluse beskralježnjka i kralježnjka te mjeriti abiotičke čimbenike koji utječu na njihov razvoj.

  image

 • Naziv projekta: Izrada škrinjica za ptice i skloništa za šišmiše

  Tema projekta: Uvod u ornitologiju i hirepterologiju

  Opis projekta:

  Učenici su u sklopu dodatne nastave (Science programa) program istražili deset najčešćih vrsta ptica dupljašica i poludupljašica te šišmiša koji borave na području sjeverozapadne Hrvatske. Prema naputcima uduge BIOm izradili su škrinjice za ptice i skloništa za šišmiše. Napravljene kućice postavljene su unutar Arboretuma Opeka, Marčan u suradnji sa SŠ Arboretum Opeka. Uz postavljanje škrinjica izrađen je letak najčešćih vrsta. 

  image

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj