loading

Ekoškole

IV. gimnazija Marko Marulić, Split

Korisnički podaci

IV. gimnazija Marko Marulić, Split
Zagrebačka 2, 21000 Split
021 348-380
ured@gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr
2022
Stjecanje statusa
 • Naziv projekta: MODERNE KOMPETENCIJE ZA MODERNU GIMNAZIJU

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Izrada pet fakultativnih kurikuluma sufinancirana sredstvima Europske unije: 1. Zvuk i biofizika slušanja, 2. Mikroelektronika u fizici, 3. In Vitro, 4. Eksperimentarij, 5. Nutricionizam i Mediteranska prehrana.

 • Naziv projekta: EUROPSKI PARLAMENT MLADIH ZA VODU

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Europski parlament mladih za vodu omogućuje mladim ljudima da podijele ideje, poduzimaju akcije i surađuju na programima upravljanja vodnim resursima. Ciljevi: 1. prevencija ovisničkih ponašanja mladih kroz usmjeravanje i zadržavanje njhove pažnje i energije na društveno korisnim aktivnostima; 2. podizanje svijesti mladih o važnosti vode i osnaživanje njihovog sudjelovanja u donošenju odluka; 3. poticanje razmjene i solidarnosti između mladih u Europi na temu vode; 4. promjena stavova i ponašanja u društveno korisna i prihvatljiva (kroz škole, udruge, mediji i sl.); 5. usvajanje znanja i vještina za sudjelovanje u demokratskim procesima donošenja odluka; 6. razmjenu iskustava i primjera dobre prakse s drugim mladima iz Europe.

 • Naziv projekta: ŠKOLA AMBASADOR EUROPSKOG PARLAMENTA

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Program Škola ambasador Europskog parlamenta (EPAS) podiže razinu svijesti i informiranosti o europskoj parlamentarnoj demokraciji, ulozi Europskog parlamenta i europskim vrijednostima među učenicima gimnazija i srednjih strukovnih škola iz različitih obrazovnih, društvenih i geografskih sredina. Program učenicima nudi priliku za razumijevanje prava koja imaju kao građani EU-a i učenje o aktivnom sudjelovanju u demokratskom procesu EU-a te ga na sebi svojstven način provodi svaka od uključenih srednjih škola ambasadora Europskog parlamenta.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj