loading

Ekoškole

Dječji vrtić Vesela loptica, Prelog

Korisnički podaci

Dječji vrtić Vesela loptica, Prelog
Dragutina Antoleka Orešeka 2a, 40323 Prelog
0914932842
loptica@vrtic.loptica.eu
2022
Stjecanje statusa

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj