loading

Ekoškole

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Vinkovci

Korisnički podaci

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Vinkovci
S.S.KRANJČEVIĆA 2, 32100 VINKOVCI
032/332-350
ured@os-imazuranica-vk.skole.hr
2020
1. obnova

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj