loading

Ekoškole

Osnovna škola Dvor

Korisnički podaci

Osnovna škola Dvor
Ante Brune Bušića 5, 44440 Dvor
044/871-095
osnovna-skola-dvor@os-dvor.skole.hr
2020
1. obnova
 • Naziv projekta: Pravilna prehrana

  Tema projekta:

  Opis projekta:

 • Naziv projekta: Zdravlje, sigurnost, zaštita okoliša (vode)

  Tema projekta:

  Opis projekta:

 • Naziv projekta: Otpad

  Tema projekta: Zbrinjavanje i recikliranje otpada

  Opis projekta:

  Zbrinjavanje papira, plastičnih čepova i baterija u odgovarajuće spremnike.

  Recikliranje otpada na radionicama Ekološke skupine te izvannastavnim aktivnostima vezanima uz Učeničku zadrugu Una.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj