loading

Ekoškole

Osnovna škola Pavleka Miškine, Zagreb

Korisnički podaci

Osnovna škola Pavleka Miškine, Zagreb
Sveti Duh 24, 10 000 Zagreb
01 6454 960
manjesmeca@gmail.com
2020
1. obnova
  • Naziv projekta: Otpad

    Tema projekta:

    Opis projekta:

    Zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada. Edukacija učenika o utjecaju opasnog i neopasnog otpada na okoliš (elektronika, otpadne baterije).

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj