loading

Ekoškole

Dječji vrtić Belica (Status EŠ je u mirovanju.)

Korisnički podaci

Dječji vrtić Belica (Status EŠ je u mirovanju.)
Ljudevita Gaja 21 a, 40319 Belica
091 484 5404
djecji.vrtic.belica@gmail.com
2021
Stjecanje statusa

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj