loading

Ekoškole

Dječji vrtić Ivančica Oriovac

Korisnički podaci

Dječji vrtić Ivančica Oriovac
Luke Ilića bb, 35250 Oriovac
035 409787
vrticoriovac@gmail.com
2019
2. obnova
 • Naziv projekta: Naš vrt

  Tema projekta: Priprema zemlje i sadnja voća i povrća

  Opis projekta:

  Odgojiteljice su zajedno s djecom starije skuine pripremile zemlju za sadnju voća i povrća. Zatim su kroz aktivnosti upoznale djecu s alatima koji je potreban za obrađivanje vrta, povrćem koje će saditi i način na koji će to raditi. Tada su krenuli u realizaciju. Vrijedne dječje ruke su počele kopati, čupati i saditi te je tako nastao naš vrt, koji su djeca tijekom svih godišnjih doba održavala i u konačnici uživala plodove svoga rada.

  image

 • Naziv projekta: Komposište

  Tema projekta: Oformljavanje vrtićkog komposišta

  Opis projekta:

  Kupnjom komposišta plan je potaknuti djecu na razvoj ekološke osvještenosti i sudjelovanje u samom procesu kompostiranja. Djeca su bila uključena od samog postavljanja komposišta do krajnjeg rezultata. Cilj rada na kompostiranju je i potaknuti djecu na odvajanje otpada, a ponajprije biootpada u koji ubrajamo ostatke voća, povrća, ljuske jajeta, lišća i suhe trave. Roditelji su bili uklječeni u projekt na način da su donirali kalifornijeske gliste i sam komposter te prezentacijom objasnili djeci čemu služe gliste i na koji način obogaćuju zemlju. Kompost smo koristili za obogaćivanje zemlje i ekološku gnojidbu.

  image

 • Naziv projekta: Jagode

  Tema projekta: Sadnja jagoda

  Opis projekta:

  Starija skupina nam je otišla u školu, ali mi u vrtiću i s najmanjima njegujemo odnos prema prirodi i našem vrtu koji su starija djeca započela. Sve je to jedan ekoproces koji nastojimo usaditi svakom djetetu kao pogled na očuvanje prirode oko nas. U suradnji s roditeljima ove jeseni odlučili smo obogatiti vrt sadnicama jagoda. Roditelji su donijeli sadnice te su odgojiteljice s djecom iste te zasadili.

  image

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj