loading

Ekoškole

Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Zagreb

Korisnički podaci

Osnovna škola Stjepana Bencekovića, Zagreb
Horvaćanski trg 1, 10436 Rakov Potok
01-6539-002
tbracun0@gmail.com
2019
2. obnova
  • Naziv projekta: Prikupljanje plastičnih boca - učenički projekt učenika predmetne nastave

    Tema projekta:

    Opis projekta:

    Učenici predmetne nastave, a pogotovo učenici sedmoga razreda, na inicijativu učiteljice matematike i fizike uklljučili su se u projekt : Reciklirajmo boce - kupimo cvijeće. Učenici su oslikali kutiju u koju se odlažu prazne plastične boce. Boce će se reciklirati, a za novac dobiven od recikliranja boca kupiti će se cvijeće za učionicu. Neki učenici su već  i donirali cvijeće kako bi učionica bila ljepša.

    Cvijeće su darovali: Blini Binaj, Matej Širanović, Ljiljana Radelja, Matea Vidak i Maraja Prevendar.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj