loading

Ekoškole

Osnovna škola Petra Preradovića, Zagreb

Korisnički podaci

Osnovna škola Petra Preradovića, Zagreb
Zapoljska 32, 10000 Zagreb
01/2311680
preradovic@os-ppreradovica-zg.skole.hr
2018
2. obnova
 • Naziv projekta: Mladi čuvari prirode

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Odgojem i obrazovanjem učenika u duhu zaštite prirode i okoliša te održivog razvoja učenici postaju ekološki svjesni svojeg djelovanja u svom domu, školi i lokalnoj zajednici. Recikliranjem otpada učenici se uče ekonomskoj učinkovitosti i štednji energije.

 • Naziv projekta: Mali ekolozi

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Upoznati učenike sa potrebom čuvanja okoliša i prirode. Razviti svijest o potrebi recikliranja, ponovne uporabe materijala i sirovina na razini škole.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj