loading

Ekoškole

Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički

Korisnički podaci

Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički
Brestovec Orehovički, 49221 Bedekovčina
049 238 149
ljubica.goricki@skole.hr
2003
Platinasti status 2023
 • Naziv projekta: Poduzetničko gnijezdo

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  U školskom praktikumu učenici oblikuju uporabne i ukrasne predmete korištenjem prirodnih materijala i recikliraju ambalažu, tekstil, ostatke drva...Razvijaju radne navike, brinu o okolišu i stvaraju proizvode za učeničku zadrugu koji se prodaju na prigodnim sajmovima. Promicanje ekopoduzetništva u okviru teorijskog i praktičnog poučavanja i projektnog rada učenika.

 • Naziv projekta: Pačja škola

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Učenici su sudionici poduzetničko-ekološkog projekta u kojem se u školsko dvorište naseljavaju patke. O njima treba voditi svakodnevnu brigu.

 • Naziv projekta: Učionica u šumi

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Učionicu u šumi, koja je u prošloj godini izrađena u suradnji s Hrvatskim šumama razvijati kao mjesto u kojem ćemo promicati zdrav način života raznim aktivnostima u prirodi. Promjenom ambijenta učenja odmoriti se na prirodnom svjetlu i zraku, fizičkim kretanjem poboljšati zdravlje. Razvijati ekološku svijest i kulturu, osposobiti učenike za primjenu ekoloiških znanja u neposrednoj okolini i svakodnevnom životu. Ponuditi korištenje učionice školama u RH koje nose naziv kao i naša škola za jednodnevnu terensku nastavu.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj