loading

Ekoškole

Osnovna škola Borovje, Zagreb

Korisnički podaci

Osnovna škola Borovje, Zagreb
Davora Zbiljskog 7, 10000 Zagreb
01/6331-523
ured@os-borovje-zg.skole.hr
2017
Brončani status
 • Naziv projekta: Zdrava i sigurna škola

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Trajanje: tijekom šk. god. 2021./2022.

  Eko-projektni tjedan od 23.5.2022. do 27.5.2022.

  Ciljne skupine: učenici, učitelji i ostali djelatnici škole, roditelji, građani.

  Temeljni koncept: Utjecaj čovjeka na okoliš i zaštita prirode kao preduvjeti zdravlja i sigurnosti čovjeka.

  Cilj: Poboljšati znanja i unaprijediti kompetencije učenika i učitelja za teme zdravlje, pripreme za izvanredne situacije (potresi, požari, poplave, ekstremni vremenski uvjeti), prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti.

  Zadaci: 1. Edukacija učenika o pozitivnom i negativnom djelovanju čovjeka na okoliš.
  2. Edukacija učenika o zaštiti prirode. 
  3. Edukacija učenika o izabranim temama iz područja zdravlja i sigurnosti.
  4. Razvijanje svijesti o vlastitim mogućnostima očuvanja zdravlja i sigurnosti.
  5. Promicanje odgovornog ponašanja prema prirodi, okolišu i društvu.

  Način realizacije: Planiranje rada Eko školskog odbora, izrada Eko GPiP-a – kolovoz, rujan; Odluka UV-a o uključivanju projekta u Kurikulum i GPiP škole, suglasnost na Eko GPiP – rujan; 

  Službeni početak projekta - SportFest, rujan; Predavanja učiteljice prirode i biologije, učiteljice geografije, razrednih učiteljica i školskih eko-koordinatorica o pozitivnom i negativnom utjecaju čovjeka na okoliš i potrebi očuvanja prirode – rujan, listopad; Predavanja predmetnih učitelja (nastavne jedinice prema GIK-u, GPiP-u) i istraživanje učenika pomoću literature i/ili interneta o planiranim temama iz područja zdravlja i sigurnosti – listopad 2021. - svibanj 2022.

  Teme:
  Mama budi zdrava – listopad;
  Sigurna i dobro pripremljena škola za izvanredne situacije (epidemija, požar, potres, poplava, ekstremni vremenski uvjeti) - studeni; Svjetski dan borbe protiv AIDS-a – prosinac;
  Svjetski dan Brailleova pisma - siječanj;
  Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti – veljača;
  Svjetski dan osoba s Down sindromom - ožujak;
  Svjetski dan svjesnosti o autizmu – travanj;
  Promotivne aktivnosti učenika; tematska izložba radova – fotografije, plakati, instalacije, likovni radovi, PP prezentacije i slično u projektnom tjednu od 23.5.2022. do 27.5.2022.

  Službeni završetak projekta - evaluacija i predstavljanje učinka projekta u sklopu aktivnosti povodom Dana škole – 26.5.2022., Dan zdravih gradova.
  Obavještavanje javnosti o postignutim rezultatima putem web stranice škole, tiska, medija – lipanj.
  Planirani rezultati: Nakon provedbe projekta učenici će moći: opisati pozitivan i negativan utjecaj čovjeka na okoliš, navesti vlastite mogućnosti zaštite prirode, definirati zdravlje, opisati bolesti, sindrome i druge poremećaje planirane projektom, navesti njihove simptome te mogućnost inkluzije u školski sustav (autizam, Down sindrom, maligne bolesti, AIDS, sljepoća i slabovidnost), navesti mjere samozaštite i očuvanja zdravlja i sigurnosti, izvježbati jednostavne metode prve pomoći, izvježbati evakuaciju, prepoznati sigurna mjesta u školi, izraditi plakate, PP prezentacije, letak, osmisliti reklamni slogan, eko-kodeks, organizirati ekološke i druge akcije i izložbe, surađivati s ekološkim i drugim udrugama i slično.

 • Naziv projekta: Međunarodni dan osviještenosti o otpadu od hrane - 29. rujna

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Prema podacima Ministarstva poljoprivrede u Republici Hrvatskoj godišnje na otpadu završi oko 400 000 tona hrane. S druge strane oko 20% stanovništva živi u riziku od siromaštva. Uz ekonomske gubitke otpad od hrane predstavalja i ekološku opasnost jer pridonosi emisiji stakleničkih plinova.

  Ministarstvo poljoprivrede RH pokrenulo je 2020. godine aktivnosti sa svrhom  poticanja svijesti potrošača uz problem  bacanja hrane. Cilj aktivnosti je promjena navika i ponašanja prilikom rukovanja s hranom kod  kuće, u školi, na poslu, u restoranima. Slogan je „Pojedi, podijeli. Hrana nije otpad“. Želja pokretača akcije je za 50%  smanjiti količinu otpada od hrane do 2030. godine.

  Učenici OŠ Borovje uključili su se u obilježavanje 29. rujna - Međunarodnog dana osviještenosti o otpadu od hrane.

  Učenici 1.a razreda s učiteljicom Lidijom Gradečki i 1. b razreda s učiteljicom Biserkom Šimunić čitali su slikovnicu „Kako su Dora i Mario spasili hranu“, te crtali kako štedjeti hranu i razvrstavati otpad od hrane.

  Učenici 3.a pod vodstvom učiteljice Biserke Breznik izradili su papirnate vrećice s ekološkim porukama u vezi smanjenja otpada od hrane.

  Učenici 3.b razreda pod vodstvom učiteljice Vesne Stojanovski napravili su plakate s prijedlozima kako najbolje iskoristiti ostatke od hrane.

  Učenici 4.a razreda pod vodstvom učiteljice Željke Zagorac osmislili su pitanja vezana uz iskorištavanje hrane u školskoj kuhinji i o tome su razgovarali s kuharima školske kuhinje.

 • Naziv projekta: Dan kravate - 18. listopada

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Hrvatski sabor je 2008. godine proglasio 18. listopada – Danom kravate. Svijetom su je pronijeli hrvatski vojnici koji su u 17. stoljeću sudjelovali u Tridesetogodišnjem ratu. Tada je to bila marama svezana oko vrata. Kravata je danas širom svijeta dekorativni odjevni predmet uglavnom muškaraca, a dio je i kulturne baštine Republike Hrvatske Učenici su u školu došli s kravatama, a na nastavi su vježbali različite načine vezanja kravate.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj