loading

Ekoškole

Osnovna škola Vladimir Nazor, Čepin

Korisnički podaci

Osnovna škola Vladimir Nazor, Čepin
Kalnička 17, 31 431 Čepin
031 383 456
monika.pavich@gmail.com
2004
Dijamantni status 3
 • Naziv projekta: Respekt

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Cilj je raditi kroz projekt uvažavanja različitosti, poštivanja i poboljšanju međuljudskih odnosa

  Rad kroz sve predmete-parlaonice, tribine, predavanja, radionice

 • Naziv projekta: Otpad nije smeće

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Razvijati kod učenika ekološku svijest,ljubav prema prirodi,stare predmete reciklirati,očuvati prirodu i bio raznolikost.

  image

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj