loading

Ekoškole

Osnovna škola oca Petra Perice, Makarska (Status EŠ je u mirovanju.)

Korisnički podaci

Osnovna škola oca Petra Perice, Makarska (Status EŠ je u mirovanju.)
Slavonska 41, 21300 Makarska
021/615-180
os.opp.knjiznica@gmail.com
2002
Dijamantni status 3

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj