loading

Ekoškole

Veleučilište Velika Gorica

Korisnički podaci

Veleučilište Velika Gorica
Zagrebačka cesta 5, 10410 Velika Gorica
01 8892 066
nives.jovicic@vvg.hr
2016
Brončani status
 • Naziv projekta: EE otpad i njegovo zbrinjavanje

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Porast količina električnog i elektroničkog otpada, koji je danas tri puta veći od porasta komunalnog otpada, značajno utječe na okoliš. Stupanj reciklaže raste no još uvijek ne drži korak s rastom proizvodnje otpada. Upravo je stoga potrebno na ekološki i ekonomski prihvatljiv način njime upravljati. Komponente odnosno opasne tvari koje su sastavni dio mnogih električnih i elektroničkih uređaja čine ovu kategoriju otpada značajnim okolišnim rizikom, izvorom onečišćenja i zagađenja. S obzirom na potrošački mentalitet koji je doveo do toga da danas ljudi masovno kupuju nove električne i elektroničke uređaje bez obzira na ispravnost „starih“, nužno je uključivanje javnosti u ispunjavanje ciljeva i zadataka iz područja gospodarenja električnim i elektroničkim otpad (EE otpad). Vrlo je bitno da se svijest o očuvanju okoliša zbrinjavanjem EE otpada izgrađuje od najmlađih, djece školske dobi, jer se time može utjecati i na ponašanje odraslih. S obzirom na važnost podizanja svijesti i edukacije djece, na području grada Velike Gorice provedena je informacijska kampanja u osam škola te na Veleučilištu Velika Gorica. U suradnji s tvrtkom Spectra Media organiziran je projekt prikupljanja EE otpada u školama i na Veleučilištu Velika Gorica. Učenicima, odnosno studentima, su date opće informacije o EE otpadu te im je prezentirana važnost odvojenog sakupljanja i oporabe istog. Rezultat prijekta pokazao je visok stupanj osvještenosti o EE otpadu. Prikupljeno je više o 2.000 tona EE otpada te se akcija planira ponoviti tijekom 2016. god.

 • Naziv projekta: Ekološki otisak studenata Veleučilišta Velika Gorica

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Ekološki otisak je indikator kojim mjerimo utjecaj ljudi na okoliš odnosno ljudsko iskorištavanje prirodnih resursa u odnosu na prirodni biokapacitet. Današnji zahtjevi ljudi daleko su veći nego što to okoliš može prihvatiti, stoga ekološki otisak mjeri probleme održivosti s kojim se moderno društvo suočava prekomjernom potrošnjom. Bitan čimbenik koji pridonosi utjecaju na okoliš je neodgovoran odnos čovjeka prema okolišu, odnosno nepostojanje ili nedovoljna razina ekološke svijesti. U vremenu kada više nije dovoljno upirati prst u gospodarstvo koje zagađuje okoliš potrebno je prvo pogledati vlastito ponašanje budući svaki pojedinac svojom potrošnjom, odnosno načinom života, u većoj ili manjoj mjeri utječe na promjene u okolišu. U radu je korišten kalkulator za izračun ekološkog otiska Myfootprint. Ovom jednostavnom metodom izračunava se utjecaj pojedinca na planet Zemlju. Pomoću navedenog kalkulatora provedeno je istraživanje o veličini osobnog ekološkog otiska na grupi studenata Veleučilišta Velika Gorica. Cilj istraživanja bio je ukazati na značaj koji ekološka svijest ima u uspostavljanju ravnoteže čovjeka i okoliša te povećanje motivacije za promjene u ponašanju studenata. Rezultati su pokazali da je ekološki otisak grupe studenata Veleučilišta Velika Gorica veći od prirodnog biokapaciteta, ali i prosječnog ekološkog otiska stanovnika Republike Hrvatske.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj