loading

Ekoškole

Osnovna škola Kalnik (Status EŠ je u mirovanju.)

Korisnički podaci

Osnovna škola Kalnik (Status EŠ je u mirovanju.)
Trg Stjepana Radića 9, 48267 Kalnik
048-857-414
os-kalnik@kc.t-com.hr
2002
Dijamantni status 3

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj