loading

Ekoškole

Osnovna škola Jakova Gotovca, Unešić

Korisnički podaci

Osnovna škola Jakova Gotovca, Unešić
Put škole 5, 22323 Unešić
022/860604
unesic@os-jgotovca-unesic.skole.hr
2004
Dijamantni status 3

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj