loading

Ekoškole

Osnovna škola Visoko

Korisnički podaci

Osnovna škola Visoko
Visoko 20, 42224 Visoko
042628113, 0912827114
skola@os-visoko.skole.hr
2003
Platinasti status 2023
 • Naziv projekta: Bicikliraj, upoznaj, uživaj u Općini Visoko!

  Tema projekta: Zdrav život

  Opis projekta:

  Projekt  je započeo u 2021./2022. školskoj godini  te smo s njegovom realizacijom nastavili i u ovoj školskoj godini.

  Projektom Bicikliraj, upoznaj, uživaj u Općini Visoko  željeli smo spojiti stjecanje informatičkih znanja i kompetencija, želju za boravkom u prirodi te mogućnost da djeca svojim aktivnostima daju doprinos zajednici u kojoj žive. Projektom smo se fokusirali na promociju turističkih potencijala Općine Visoko kao i na promoviranje zdravog načina života. U okviru projekta dizajnirali smo Informativnu ploču koju obuhvaća biciklističke rute kao i lokalitete od kulturnog i povijesnog značenja na području Općine. Biciklističku rutu dizajnirali smo u suradnji s našim biciklističkim klubom Guvernal. Uz sve kulturne i povijesne znamenitosti Općine postavili smo info table s QR kodovima koji vode na web stranicu, koju smo također mi uredili,  na kojoj se uz sliku  pojedine povijesne ili kulturne znamenitosti nalaze i najbitnije informacije o njoj. Osim toga, uoči obilježavanja Bitke za utvrdu Čanjevo    listopadu 2022. godine organizirali smo i prvu biciklističku turu od škole do utvrde. Na biciklijadi su se učenicima pridružili i biciklisti biciklističkog kluba Guvernal, roditelji pojedinih učenika kao i drugi mještani na svojim biciklima.  Time su učenici i učitelji dali vrijedan doprinos promociji nedovoljno poznatih rekreativnih potencijala za pješačenje i bicikliranje kao i promociji kulturne i povijesne baštine Općine. S biciklijadom planiramo nastaviti i u narednim godinama.

  image

 • Naziv projekta: Snaga biljnog svijeta

  Tema projekta: Onečišćenje vode i tla - mogućnosti procesa fitoremedijacije

  Opis projekta:

  Cilj projekta je osvijestiti važnost biljaka kao proizvođača kisika, pročišćivača vode i tla te izvora hrane i staništa za mnoga živa bića.

  Obrazloženje: Deforestacija i smanjivanje zelenih površina znatno utječe na količinu kisika u zraku. Kako bi se nadomjestila smanjena količina kisika, potrebno je obnoviti njegove izvore, odnosno posaditi ili posijati nove biljke. Osim djelovanja na zrak, postoji potreba za obnavljanjem tla i voda. Dokazano je da su biljke jedan od najučinkovitijih prirodnih faktora sposobnih za pročišćavanje onečišćenih tla i voda.

  Postupci u kojima se biljke koriste za smanjenje koncentracije ili učinka toksičnih tvari nazivaju se fitoremedijacija. Prilikom provođenja fitoremedijacije koriste se cijele biljke, enzimi ili mikroorganizmi oko korijenja. Biljke korijenom unose onečišćujuće tvari koje se uskladište u nadzemnim dijelovima (fitoakumulacija i fitofiltracija) ili se ograniči njihovo kretanje (fitostabilizacija). Istraživanja su pokazala vrlo pozitivne učinke fitoremedijacije kao što su visoka učinkovitost pri manjim koncentracijama onečišćujućih tvari, ekološka prihvatljivost, ekonomičnost i mogućnost provedbe na velikoj površini. Uz našu školu  teče potok u koji se ulijevaju otpadne vode iz kućanstava kao i okolnih poljoprivrednih parcela. Potok jednim dijelom prolazi kroz školsko zemljište. Budući da se stanovništvo u velikoj mjeri bavi poljoprivredom, postoji pretpostavka da su u potoku prisutni tragovi umjetnih gnojiva, pesticida i herbicida. Kako bi se poboljšala kvaliteta vode potoka, a zatim i raznolikost organizama koji žive u ili uz njega, potrebno ga je pročistiti. Sadnjom određenih vrsta biljaka uz potok započet ćemo proces fitoremedijacije koji bi se odvijao duži niz godina. Pokazalo se da, od drvenastih biljaka, vrba i topola imaju vrlo dobru sposobnost akumuliranja nekih teških metala (nikal, kadmij, cink, olovo), anorganskih i organskih spojeva zbog čega bi bile pogodne vrste za sadnju uz navedeni potok. Široko rasprostranjene i otporne vrste, kao što su trska, rogoz, obični oblić te uspravni ježinac, pokazale su se učinkovitima u procesu fitoremedijacije. Biljke koje se mogu koristiti za pročišćavanje otpadnih voda su i žuta perunika, obični protivak, purpurna vrbica i vodena metvica.

  Osim uloge pročišćivača, spomenute biljke imaju vrlo važnu ulogu kao medonosne biljke i u privlačenju raznovrsnih oprašivača. Među najugroženijim oprašivačima su danas pčele kojima bi se sadnjom ovih cvjetnica proširilo stanište, a s vremenom i njihova brojnost. Raznovrsne biljke privlače različite vrste životinja koje mogu nastaniti površinu i/ili unutrašnjost biljke te se mogu hraniti svim njezinim dijelovima. Uz to, proširenjem biljnog staništa, veća je mogućnost pojave Natura 2000 životinjskih vrsta. Ciljna skupina životinja su i neke vrste kornjaša i ptica koji se smatraju indikatorima bioraznolikosti. Kroz ovaj projekt očistit ćemo potok od nakupljenog granja.  Dio potoka koji se nalazi na zemljištu u vlasništvu škole, proširi smo  i produbili te smo u potoku i uz potok posadili biljne vrste koje slove kao učinkovite u procesu fitoremedijacije. Uz edukaciju učenika o fitoremedijaciji, a po završetku projekta i  edukaciju roditelja, kontinuirano ćemo pratili promjene kroz analize vode i analize tla. Rezultate našeg istraživanja podijelit ćemo sa širom zajednicom putem medija, web stranice škole, tiskanje i podjelu brošura i sl.

   

  image

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj