loading

Ekoškole

Osnovna škola Milan Amruš, Slavonski Brod

Korisnički podaci

Osnovna škola Milan Amruš, Slavonski Brod
Nikole Zrinskog 100, 35000 Slavonski Brod
035447034
ured@os-mamrus-sb.skole.hr
2007
Dijamantni status 2
 • Naziv projekta: Briga, oplemenjivanje i očuvanje okoliša

  Tema projekta: Briga o postojećim nasadima i oplemenjavanje okoliša novim

  Opis projekta:

  Ciljevi: - stjecanje vještina i usvajanje znanja o načinima brige, oplemenjavanja i čuvanja prirode koja nas okružuje; - razlikovati otpad i smeće; - poticanje samostalnosti i skrbi o sebi u aktivnostima svakodnevnog života, te socijalnih i komunikacijskih vještina; - razvijati osjećaj odgovornosti za sebe, svoje postupke i druge oko nas; - razvijanje empatije za ljude u užoj i široj okolini; -senzibilizacija javnosti. Namjena:-razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša, važnosti brige za okoliš; - razvijati sposobnost uporabe stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu; - razvijati svijest o potrebama i načinu pomaganja drugima, te o potrebi educiranja ljudi u užoj okolini. Način realizacije: - aktivno sudjelovanje u projektima; - prezentacija cilja, aktivnosti i rezultata projekata na internetskoj stranici škole; - obilježavanje važnih eko datuma; - izlaganje razrednika u razredima i odgojno-obrazovnim skupinama; - prezentacije na Projektnom danu Eko škole.

 • Naziv projekta: Skupi plastične čepove i pomozi u liječenju!

  Tema projekta: Skupljanje plastičnih čepova za nabavku skupih lijekova

  Opis projekta:

  Ciljevi: - usvojiti znanja i vještine o načinu čuvanja prirode; - razviti svijest i potrebu očuvanja okoliša; - doprinositi brizi o očuvanju zdravog okoliša kao i ostali članovi zajednice; -razlikovati plastiku od ostalog otpada; - razvijati osjećaj odgovornosti za druge oko sebe; - razviti svijest o postojanju različitih bolesti i potreba drugih; - poticati na pomaganje drugima. Namjena: -razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša, te brigu prema prirodi; - razlikovati plastiku od drugog otpada; - razvijati svijest o potrebi pomaganja drugima. Način realizacije: plakat - prezentacija ciljeva projekta i načina izvođenja; - izrada letaka s osnovnim informacijama za roditelje; - izlaganje razrednika u razredima i odgojno-obrazovnim skupinama; - prezentacija izvođenja projekta, načina rada i rezultata putem internetske stranice škole i školskog lista.

 • Naziv projekta: Senzorne eko vrećice za ormar

  Tema projekta: Senzorne eko vrećice za ormar

  Opis projekta:

  Ciljevi: - usvojiti znanja i vještine o načinu čuvanja prirode; - razviti svijest i potrebu očuvanja okoliša; - doprinositi brizi o očuvanju zdravog okoliša kao i ostali članovi zajednice; - učenike će se poticati na pomaganje drugima kroz njihov doprinos na različite načine; - poticanje učenika na kreativno izražavanje. Namjena: - razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša, te brigu prema prirodi; - razvijati svijest o potrebi prenamjene i iskorištavanja otpada;  - razvijati sposobnost uporabe stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu i radu. Način realizacije: - izrada platnenih vrećica, punjenje lavandom, ukrašavanje različitim materijalima; - plakat, prezentacija ciljeva i načina izvođenja projekta, načina rada i rezultata; putem internetske stranice škole, školskog lista.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj