loading

Ekoškole

Osnovna škola Antuna Mihanovića, Osijek

Korisnički podaci

Osnovna škola Antuna Mihanovića, Osijek
Gundulićeva 5a, 31000 Osijek
031/ 202 744
ured@os-amihanovica-os.skole.hr
2001
Platinasti status 2023
 • Naziv projekta: Zelena preobrazba

  Tema projekta: Okoliš škole

  Opis projekta:

  Školski projekt " Zelena preobrazba" uključuje sve učenike i djelatnike škole.  

  Cilj je projekta razvijanje učeničkih kompetencija i vještina provedbom istraživačkih projekata i projektnih zadataka u  izvannastavnim aktivnostima.  
  Kod učenika bismo razvijali poduzetnički način promišljanja i djelovanja, stjecanje radnih navika i razvoj osobina  poduzetne osobe. 

  Tijekom školske godine organizirali smo tri akcije punjenja škoIskog kompostišta. AktiviraIi smo postojeće kompostište za potrebe vertikaInog vrta i edukaciju najmlađih učenika.  

  IzradiIi smo kamenjar i u njega posadiIi biIjke koje bojom i mirisom privIače kukce. Izgradili smo hoteI za kukce. Postavljanjem hotela za kukce i hranilice za ptice podigli bismo svijest o važnosti  i utjecaju kukaca i ptica na sve nas.  

  Na zidanu ogradu postaviIi smo vertikaIne vrtove. Učenici njeguju i prate razvoj biljaka, prevrću i prosijavaju kompost. 

  Provedenim različitim aktivnostima tijekom realizacije projekta sudjelovali smo u očuvanju biološke raznolikosti i buđenju svijesti o životu u suglasju  s prirodom. Ujedno smo ostvarili kvalitetne odnose unutar odgojno-obrazovnih skupina te interdisciplinarno povezali sadržaje različitih nastavnih predmeta. 

  Projekt je dugoročan.  

  image

 • Naziv projekta: Platnena vreća - veća sreća

  Tema projekta: Okoliš

  Opis projekta:

  Školski projekt  „ Platnena vreća – veća sreća”  proveden je na razini  cijele škole. 
  Cilj je projekta edukacija i promicanje važnosti korištenja platnenih vrećica umjesto plastičnih.

  Nakon motivacijskog pisma učenicima i njihovim roditeljima svaki je učenik prikupljao plastične vrećice u svojem domaćinstvu tjedan dana te ih donio u školu. Vrećice smo prikupili, prebrojili,  te obradili podatke.  Donesene smo vrećice reciklirali i izradili nove vrećice, košarice, novčanike i torbice.

  Napravili smo kroj i izračunali potreban materijal za šivanje platnenih vrećica. Učiteljice su sašile platnene vrećice. Osmislili smo tekst i odabrali sliku za platnene vrećice zajedno s učenicima.

  Na platnene vrećice tiskali smo tekst i logo škole i pripremili promotivne letke za sve učenike.
  Svaki je učenik škole ponio kući svoju platnenu vrećicu.

  image

 • Naziv projekta: Ekološki otisak i kako ga izračunati

  Tema projekta: Okoliš

  Opis projekta:

  Cilj je projekta naučiti učenike kako malim promjenama ponašanja mogu smanjiti osobni ekološki otisak i otisak škole.

  Aktivnim sudjelovanjem i međusobnom suradnjom učenici se upoznaju s odnosima suvremenog čovjeka i prirodnih resursa (ekološki otisak). Kroz nova saznanja potiče se ekološka svijest učenika i njihovo razumijevanje važnosti održivog razvoja.

  Tijekom projekta učenici su saznali što je ekološki otisak, zašto je ekološki otisak važan, kako izračunati osobni ekološki otisak i kako smanjiti ekološki otisak potaknuti razmišljanjima o globalnom zatopljenju i sve češćim ekološkim katastrofama kao posljedicama ljudskog nemara, nebrige i nesavjesnosti uz želju da svaki pojedinac preuzme odgovornost za dio Zemlje koji zagađuje.

  Ekološki otisak izračunali smo uz pomoć anketnih pitanja koja su našu potrošnju stavili u odnos s ponudom i kapacitetom našeg planeta. Zaključili smo da živimo iznad održivosti planeta i sposobnosti ekoloških sustava da nadoknade i apsorbiraju sve što potrošimo i sav otpad koji ostavljamo iza sebe.

  Najčešće radimo stvari iz navike, bez mnogo razmišljanja kako to utječe na prirodu, okoliš i društvo u cjelini. Promjenom potrošačkih navika i ustaljenih obrazaca ponašanja svi mi možemo puno učiniti za našu Zemlju.

  image

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj