loading

Ekoškole

Gimnazija Vukovar (Status EŠ je u mirovanju.)

Korisnički podaci

Gimnazija Vukovar (Status EŠ je u mirovanju.)
Šamac 2, 32000 Vukovar
032/413-338
administracija@gimnazija-vukovar.skole.hr
2005
Dijamantni status 2

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj