loading

Ekoškole

Osnovna škola Antuna Masle, Orašac

Korisnički podaci

Osnovna škola Antuna Masle, Orašac
LUJACI 2, 20235 ORAŠAC
020/892-037
skola@os-amasle-orasac.skole.hr
2016
Brončani status
  • Naziv projekta: Dani kruha-dan zahvalnosti za plodove zemlje

    Tema projekta:

    Opis projekta:

    Ciljevi projekta: upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha; približiti im blagostanje kruha i narodne običaje; poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage; upoznati učenike s žetvenim i ostalim običajima; upoznati učenike sa zastupljenošću i načinima očuvanja pojedinih vrsta; ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede; učenici i njihovi roditelji će pripremiti različite vrste kruha i krušnih proizvoda; izložiti će plodove užeg zavičaja; postaviti će se svečani stol; zajednički ćemo blagovati kruh i plodove zemlje; blagoslovit ćemo kruh i plodove zemlje.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj