loading

Ekoškole

Osnovna škola Samobor (Status EŠ je u mirovanju.)

Korisnički podaci

Osnovna škola Samobor (Status EŠ je u mirovanju.)
Stražnička 14, 10430 Samobor
01/3360-314
os-samobor@zg.t-com.hr
2015
Brončani status

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj