loading

Ekoškole

Gimnazija Pula

Korisnički podaci

Gimnazija Pula
Trierska 8, 52100 Pula
052212144
gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr
2001
Platinasti status 2023
 • Naziv projekta: PROJEKT ZNANJE ZA ODRŽIVO DJELOVANJE

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Projektom se uvodi održivi razvoj u formalno i neformalno obrazovanje u školama partnerima u Istarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Nakon edukacije školski timovi u suradnji sa udrugama provode program obrazovanja za održivi razvoj koristeći participativne metode učenja koje razvijaju kompetencije i motiviraju učenike na djelovanje i shvaćanje uloge vlastitog angažmana u društvenim promjenama. Edukacija o održivom razvoju u svakoj se školi provodi kroz redovnu nastavu integracijom održivog razvoja u različite predmete, fakultativnu nastavu, putem vannastavnih aktivnosti i kroz školski projekt. Naglasak je na djelovanju učenika koje uključuje roditelje i zajednicu, a posebna se pažnja posvećuje volontiranju učenika u zajednici. U suradnji sa nastavnicima izraditi će se priručnik za praktičnu provedbu nastave u području održivog razvoja.

  NASTAVAK PROJEKTA JE PRAGRANDE-DIVLJE SRCE grada

  image

 • Naziv projekta: Zavrtimo vrt zajedno

  Tema projekta: Uključivanje ranjivih skupina i osoba sa invaliditetom u vrt- učiniti vrt prisupačnim tim skupinama

  Opis projekta:

  ZA(VRT)IMO ZA INKLUZIJU ZAJEDNO!

  Za(VRT)imo za inkluziju zajedno! bavi se socijalnom isključenošću djece s teškoćama u razvoju, njihovih roditelja i osoba s invaliditetom iz aktivnosti u društvenim vrtovima i društveno-političkog života u Puli i Vukovaru.

  Korijen problema je slaba demokratska kultura, odnosno proces političkog odlučivanja na način “o nama, bez nas” tipičan za Hrvatsku. Ni građani, ni civilno društvo nisu ravnopravni sudionici ovog procesa, dok su ranjive skupine istisnute na njegove krajnje margine. Posljedice ovakvog načina su nepravedne i socijalno neosjetljive društvene zajednice u kojima izostaje sustavna podrška ranjivim skupinama, a prevladavaju predrasude i podjele na “mi” i “oni”.

  Cilj projekta je dugoročno poboljšati uvjete i kvalitetu života te postići ravnopravnost i inkluziju ranjivih, kao i omogućiti građansku participaciju i sudioničku demokraciju u Puli i Vukovaru. Kako bi se postigao, potrebno ga je zagovarati kroz javne kampanje - prije svega, izradu smjernica za inkluzivno i participativno donošenje odluka, javne akcije i dokumentarni film za promociju smjernica i prava ranjivih skupina koji će biti premijerno prikazan na tribinama s ključnim osobama dvaju gradova.

  Također, nužno je pokazati da je ono što zagovaramo zaista moguće - provesti inkluziju i participaciju u vrtovima i zajednici u Puli i Vukovaru, i to kroz program uređenja i rada na vrtovima koji donosi izradu nove metode za inkluzivno i participativno planiranje društvenih vrtova te primjenu metode u praksi, inkluzivne volonterske akcije i  vrtlarske radionice. Projekt gradi aktivne građane, osnažuje ranjive skupine i civilno društvo, njeguje inkluziju i volonterizam te postavlja temelje za sudioničku demokraciju.

  Projekt preuzima koncept univerzalnog dizajna i primjenjuje ga tijekom svih projektnih aktivnosti. Budući da u projekt unosi ekspertizu o teoriji i praksi univerzalnog dizajna, bilateralno partnerstvo sa Sveučilištem Akureyri, Island ključno je za provedbu projekta.

  Nositelj projekta: Udruga Zelena Istra

  Partneri:
      • Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre
      • Udruga žena Vukovar
      • Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići”
      • Škola za odgoj i obrazovanje - Pula
      • Gimnazija Pula
      • Sveučilište Akureyri, Island

  Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2022. – 30.11.2023.

  Ukupna vrijednost projekta: 90.000,00 €, osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova


  Kontakt osoba za više informacija: Dunja Mickov, koordinatorica projekta dunja.mickov@zelena-istra.hr, 052 506 065

  Poveznice na relevantne internetske stranice:
  https://www.zelena-istra.hr
  https://www.zelena-istra.hr/hr/projekti/zavrtimo-za-inkluziju-zajedno/


  Ovaj sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova. Sadržaj ove internetske podstranice isključiva je odgovornost  Zelene Istre i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

  Projekt "Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!" je podržan sa € 90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

   

  image

 • Naziv projekta: Društveni vrt GIMNAZIJE PULA

  Tema projekta: Vraćanje mladih i građana zemlji kroz radionice i edukacije

  Opis projekta:

  Društveni vrt je pokrenut zahvaljujući angažmanu Grupe za urbane vrtove Zelene Istre, uključia se i Gimnazija Pula u projekt kako bi potaknula učenike i građane na važnost prirode i proizvodnje ekološkog povrća i voća i aromatičnog bilja.\

  Karin Bolković, voditelj za Gimnaziju Pula

  image

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj