loading

Ekoškole

Osnovna škola Bilje (Status EŠ je u mirovanju.)

Korisnički podaci

Osnovna škola Bilje (Status EŠ je u mirovanju.)
ŠKOLSKA 8, 31327 BILJE
031/750-018
os-bilje@os-bilje.skole.hr
2002
Dijamantni status 3
 • Naziv projekta: Plastičnim čepovima do skupih lijekova

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Sakupljanjem i prodajom plastičnih čepova sufinancira se nabavka skupih lijekova za liječenje teških malignih bolesti (leukemije i limfoma) u slučaju kada to ne financira HZZO.

 • Naziv projekta: ENGLISH THROUGH ART - DEAR

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  U okviru projekta dobili smo tri nastavne teme: okoliš, ljudsko tijelo i vrijeme. U temi okoliš smo obradili nastavne jedinice o insektima i životinjama Kopačkog rita. Time smo promovirali bogatstvo naše faune.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj