loading

Ekoškole

Dječji vrtić Zvirek, Stubičke Toplice

Korisnički podaci

Dječji vrtić Zvirek, Stubičke Toplice
Mlinarska cesta 34, 49244 Stubičke Toplice
049 283 355
ravnatelj@dv-zvirek.hr
2011
Zlatni status 2
 • Naziv projekta: Šuma kroz godišnja doba

  Tema projekta: Smanjenje otpada

  Opis projekta:

  Kratki opis projektne ideje

  Tokom prošle godine djeca su pokazivala veliki interes za odlaske u šumu , te smo ove godine odlučili nastaviti sa aktivnostima u šumi te povezati sa programom predškole.

  Ciljevi i zadaće projekta:

  Cilj projekta bio je da djeca upoznaju šumu kroz četiri godišnja doba. Uočavanje  promjena koje se događaju u šumi, prostorna i vremenska orjentacija, razvoj predmatematičkih i predčitalačkih sposobnosti, osvještavanje o važnosti šume za život. Usvajanje prometnih pravila šetnjom do šume. Zadovoljit  potrebu za dječjim kretanjem i boravkom na svježem zraku, te razvoj koordinacije i ravnoteže. Djecu će se kroz projekt poticati na postavljanje pitanja o prirodi i promjenama koje se zbivaju kao i istraživanje i i brigu o šumama i okolišu. Isto tako šume će djecu poticati na promišljanje  i donošenje vlastitih zaključaka kroz različite aktivnosti koje ćemo provoditi.

  Početni plan projekta

  Šetnje i slobodna igra u obližnjim šumamam, te uočavanje promjena u biljnom i životinjskom svijetu kroz godišnja doba ( boje, padanje lišća, pupanje, cvijeće u šumi, vrste drveća u našim šumama, kora drveća, veličina, širina, branje jesenskih plodova, lišće – oblici, boje, veličina, količina).  Usvajanje spoznaja o važnosti šume, za što nam koristi, što dobivamo od šume. Usvajanje navike za  recikliranjem papira.  Odlasci na piknik, posjet Kamenjaku – poučnoj stazi. Izrada slikovnice ili stripa, te igrokaza. Likovne i istraživačke aktivnosti, te razne društvene igre na temu šuma. Obilježavanje Dana šuma, upoznavanje sa zanimanjem šumar, uređenje kutića prirode na terasi. Različiti kvizovi o biljkama i životinjama o šumi, crtanje, izrada 3D prikaza šume (kutija, špaga, kolaž papir), istraživačke aktivnosti s povećalom, didaktičke igre i radni listići, izrada šumske slike (žirovi, kesteni…), uspoređivanje izgleda šuma kroz godišnja doba.

  Sudionici:

  djeca i odgojiteljice skupine „Suncokreti“

  Očekivani način vrednovanja postignuća:

  Fotografije, videozapisi, dokumentiranje u knjizi pedagoške dokumentacije

  image

 • Naziv projekta: Drvo

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  U DV Zvirek djecu se već od najranije dobi potiče na razvoj ekološke svijesti. Uči ih se da svako dijete i svaki čovjek samim svojim postojanjem ima pravo na čist i zdrav okoliš koji mu omogućuje skladan rast i razvoj. Djeci je naposljetku i ovo temeljno pravo zagarantirano u Konvenciji o pravima djeteta. Djeca razvijaju ekološku svijest onoliko koliko je u odraslih osoba koje ga okružuju, jer ono uči po modelu odnosno ako vidi odrasloga kako poštuje prirodu i ono će se željeti tako ponašati. Ono što je najvažnije za razvoj ekološke svijesti je Ljubav prema prirodi! Vodeći brigu o prethodno navedenom, svakodnevno omogućujemo djeci poticaje za istraživanje svijeta kroz promatranje, izražavanje,istraživanje svim osjetilima: sluhom, njuhom, dodirom, vidom i okusom. U skupini „Aviončeki“ djeca pokazuju interes za svojstva svega što ih okružuje u prirodi: svojstva vode, zraka, tla, a početkom jeseni (početkom pedagoške godine) poseban interes pokazuju za drvo. Interes se pojavljuje prilikom jedne šetnje u obližnju šumu. Naime, imajući na umu da djeca moraju doći u neposredan i osoban dodir s ljepotom i raznolikošću prirode te da je ljubav prema prirodi ono što će od djece učiniti odgovorne građane, jer je dijete budući građanin koji se sprema za sudjelovanje u zaštiti svoga okoliša, trudile smo se da djeca uče o svojoj okolini u cjelini, da svoja znanja ne segmentiraju i trudile smo se u što više aktivnosti dodati ekoloških sadržaja, ali i što više boraviti svakodnevno u prirodi, jer djeca naprosto tako bolje opažaju, zaključuju, povezuju i postaju kao što je već rečeno odgovorni građani. Šetnja uz poticajna pitanja odgojitelja i poticaje na promatranje šume rezultiralo je mnoštvom pitanja „Aviončeka“ - zašto je drvo tako visoko?- zašto nemaju sva drva istu koru? - zašto lišće požuti? - a zašto mu treba tako veliko korijenje? - da li je drvetu zimi hladno, a ljeti vruće? - pa dobro zašto naraste tako veliko ako ga nitko ne hrani i ne daje mu vitamine? -boli li ga kad mu lišće padne? - a onda zašto bor zadrži svoje grane,…mislim one iglice kaj pikaju?... Slušajući i bilježeći sva ova pitanja naših malih istraživača nije nam preostalo ništa drugo nego zajedno s njima istražiti i dati odgovore na ova silna pitanja… Tako je avantura zvana Projekt “Drvo“ započela… Imajući na umu da rad na projektu zahtjeva i podrazumijeva skup istraživačkih aktivnosti, promatrale smo i osluškivale djecu kako bi imale uvid što ih to zanima točno i što to žele dublje proučiti, što je potrebno pribaviti: materijale i resurse koje mogu istraživati, koji će ih poticati na razmišljanje i zaključivanje, a tako i na donošenje važnih odluka o očuvanju tog prirodnog resursa, potreba za još više informacija i znanja…

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj