loading

Ekoškole

Osnovna škola Vugrovec - Kašina

Korisnički podaci

Osnovna škola Vugrovec - Kašina
Ivana Mažuranića 43, 10362 Grad Zagreb
01/2055-035
ured@os-vugrovec-kasina.skole.hr
2009
Dijamantni status 1
 • Naziv projekta: ŠUMSKA PEDAGOGIJA

  Tema projekta: Putem radionica koje čine aktivnosti na otvorenom prenijeti doživljajna iskustva iz šume na način da se kod sudionika razviju senzibilitet, stavovi te odgovorno ponašanje u korist očuvanja šume, prirode i okoliša.

  Opis projekta:

  U suradnji s Šumarskim fakultetom pod vodstvom prof. Ivana Martinića učenici trećih razreda škole Vugrovec  sudjelovali su u radionici u šumi Grahovec u blizini škole gdje su učili o šumskom bontonu, tražili tragove životinja, izradili šumski parfem i land art – uspomenu os sakupljenih šumskih materijala. Prethodno je održana edukacija za učitelje, a naredna aktivnost je radionica za učenika petih razreda. Aktivnosti radionica potiču poštovanja prema šumi i upoznavanje okolišnih ciljeva i uloge te funkcioniranja šumskih ekosustava; razumijevanje spektra i odnosa ekoloških, socijalnih i funkcija šume.

  image

 • Naziv projekta: STEMfluenser

  Tema projekta: Osmisliti niz aktivnosti i sadržaja namijenjenih učenicima iz područja biologije, kemije, fizike, tehničke kulture, matematike i IKT-a.

  Opis projekta:

  zadatak članova eko grupe u sklopu projekta je izraditi visoke gredice u kojima će se uzgajati sezonsko povrće i začinsko bilje. Do sada su predavači s agronomskog fakulteta  održali edukaciju za učitelje o povrćarstvu, odabrali mjesto za gredice i savjetovali o nabavi potrebnog materijala koji će se financirati iz projekta. Trenutno je u fazi javna i bagatelna nabava za potrebne materijale

  image

 • Naziv projekta: UREĐENJE PARKA ŠKOLE U VUGROVCU

  Tema projekta: Ozeleniti okoliš obnovljene školske zgrade Vugrovcu oštećene u potresu

  Opis projekta:

  Povodom Dana planeta Zemlja u školskom parku posađeno je oko 230 sadnica drveća, voćaka i ukrasnog grmlja. Tvrtka KANPAK d.o.o. koja se bavi inovativnim pakiranjima te prva hrvatska burza za investiranje u zelenu tranziciju GreenFusion nabavile su autohtone vrste domaćeg proizvođača. Ova velika akcija provedena je u suradnji u udrugom Zelene i Plave Sesvete, Hrvatskim šumama. Osim učenika i učitelja i ostalih radnika škole sudjelovali su KUD D. Domjanić iz Vugrovca, DVD Vugrovec Donji, sportski klubovi i ostale udruge. Događaju je prisustvovao gradonačelnik sa suradnicima, a sve su popratili mediji. Tijekom akcije održana je i kratka edukacija o pravilima sadnje. Akcija je nastavljena na način da su tijekom tjedna učenici svakog razreda posadili svoju sadnicu o kojoj će brinuti narednih godina.

  image

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj