loading

Ekoškole

Osnovna škola Krapinske Toplice (Status EŠ je u mirovanju.)

Korisnički podaci

Osnovna škola Krapinske Toplice (Status EŠ je u mirovanju.)
Zagrebačka 12, 49217 Krapinske Toplice
049/232-160
os.krapinske.toplice@gmail.com
2007
Dijamantni status 1

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj