loading

Ekoškole

Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina

Korisnički podaci

Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina
Dobriše Cesarića 24, 33520 Slatina
033 551 213
os-slatina-001@os-ekumicica-slatina.skole.hr
2005
Dijamantni status 3
 • Naziv projekta: World bicycle day 2022.

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Moto projekta: Vozim se na dva kotača za spas ozonskog omotača! Projekt provodimo drugu godinu zaredom, a želimo aktivnostima prilagođenim učenicima sudjelovati u obilježavanju Svjetskog dana bicikla koji je Generalna skupština UN-a proglasila danom 3. lipnja s ciljem posvećivanja pozornosti biciklu. Projektom želimo osvijestiti ulogu bicikla u utjecaju na klimatske promjene i malenim, ali značajnim dječjim koracima doprinijeti ciljevima održivog razvoja koji mijenjaju svijet i zahtijevaju globalnu suradnju. Projektom ćemo istaknuti prednosti bicikla kao jednostavnog, dostupnog i ekološki prikladnog održivog načina prijevoza te odati priznanje biciklu kao sredstvu razvoja, poticanja kreativnosti i društvene uključenosti. Zadaci: - poticanje učenika na aktivno provođenje slobodnog vremena na svježem zraku u prirodi, - osvijestiti o koristima vožnje bicikla za zdravlje i očuvanje okoliša, - kroz radionice naučiti o sigurnosti biciklista u prometu, dijelovima bicikla, biciklima u prošlosti, ulozi bicikla u zaštiti ozonskog omotača, - aktivno uključiti učenike u zaštitu okoliša i sprječavanje klimatskih promjena, - naučiti se služiti pojedinim digitalnim alatima u izlaganju svojih uradaka, - razvijati komunikaciju na stranom jeziku kroz suradnju s projektnim partnerima, - poticati učenike na međusobno upoznavanje i razvijanje prijateljstva i suradnju, - razvijati sposobnosti učenja i komunikacije, kreativnost, istraživačke vještine, razmjenu informacija i virtualnu suradnju.

 • Naziv projekta: Ekološka slikovnica

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Cilj: Poticanje razvijanja ekološke svijesti kod učenika.

  Očekivani ishodi: Učenik će moći samostalno posaditi biljka ili sadnicu odabranog stabla; pratiti i bilježiti aktivnosti; izraditi ekološku slikovnicu s eko porukom.

 • Naziv projekta: Biosigurnost i biozaštita

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Cilj: Upoznati učenike sa važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog pristupa u sprječavanju zaraznih bolesti. Analizirati potencijalne opasnosti biougroze i načine prevencije. Upoznati se s opasnim uzročnicima i njihovima načinom djelovanja. Razvijati odgovorno ponašanje prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu i prirodi. Osposobiti učenike za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru. Popularizirati znanost i istraživanje (STEM područje). Razvijati interes za znanost i istraživanje u STEM području kroz istraživački rad. Razvijati suradnički odnos među učenicima, učenicima i mentorima te učenicima i roditeljima. Razvijati i usavršavati digitalne kompetencije kroz izradu digitalnih video i audio materijala, prezentacija, dijagrama i kvizova. Poticati i razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine. Razvijati kreativne načine izražavanja. Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Očekivani ishodi: Učenik će moći oblikovati svoj način razmišljanja i ponašanja kao odgovoran član društva vezan uz vlastitog zdravlja i zdravlja drugih ljudi. Primijeniti svoje znanje o opasnim uzročnicima, prevenciju i zaštitu od istih. Razviti ekološku svijest i interes za ekologiju te interes za istraživački rad i STEM područje. Razvijati svoje digitalne kompetencije vezane uz programiranje, mjerenje, unos, obradu, analizu i prezentiranje rezultata. Razvijati suradničke odnose, komunikacijske i prezentacijske vještine.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj