loading

Ekoškole

Osnovna škola Draž

Korisnički podaci

Osnovna škola Draž
I.L.Ribara 1, 31305 Draž
031/736-359
os-draz@os-draz.skole.hr
2004
Dijamantni status 3
 • Naziv projekta: Sakupljanje i sortiranje otpada

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  U suradnji sa tvrtkom Baranjska čistoća - Beli Manastir dobiveni su kontejneri za razvrstavanje otpada (papir,plastka, staklo) koji ostaju kao naše trajno vlasništvo.Učenici razvrstavaju otpad u učionicama, u svakoj učionici postoje po 3 kutije za papir, plastiku i staklo, dežurni učenici prazne kutije, odlažu otpad u za to predviđene kontejnere u dvorištu škole.

 • Naziv projekta: Detektiranje i označavanje divljih deponija otpada u našoj OPĆINI DRAŽ

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Eko-patrola naše škole pronalazi, dokumentira divlje deponije po mjestima naše općine ( ukupno 6 mjesta), u suradnji sa općinskim djelatnicima i predstavnicima mjesnih odbora otpad se razvrstava, odvozi i čisti se teren. Na našu radost iz godine u godinu ovih deponija sve je manje, osim toga općina se potrudila i pribavila je iz EU fondova sredstva kojim su kupljene kante i kontejneri za razvrstavanje otpada, svako kućanstvo ima po 4 kante za različiti otpad, a mjesta imaju zelene otoke sa kontejnerima.

 • Naziv projekta: Uređenje školskih dvorišta

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  U školskim dvorištima osim redovitog održavanja višegodišnjih biljaka, učenici obogaćuju vrtove sa sezonskim presadnicama. Pomoću različitih zaklada dobivena su sredstva za izgradnju drvene sjenice u matičnoj školi,a u planu je još jedna u područnoj školi, popločavanje stazica, uređenje kamenjara, sa pripadajućim biljkama, uređenje gredica sa začinskim i ljekovitim biljkama, kao i vrtno jezerce sa pripadajućom potopnom pumpom i ostalim sitnim detaljima koji su još u fazi realizacije u matičnoj školi.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj