loading

Ekoškole

Osnovna škola Slano

Korisnički podaci

Osnovna škola Slano
Trg Ruđera Boškovića 17, 20232 Slano
020 871 255
josip.kacunic@gmail.com
2006
Dijamantni status 2

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj