loading

Ekoškole

Osnovna škola Prelog

Korisnički podaci

Osnovna škola Prelog
Trg bana Jelačića 2, 40323 Prelog
040 646 066
ured@os-prelog.skole.hr
2004
Dijamantni status 3
 • Naziv projekta: Zeleno biraj - sortiraj, recikliraj

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Svakodnevno smo svjedoci sve veće količine otpada u domaćinstvu, ustanovama te okolišu. Upravo aktualnost tematike bila nam je prioritet u odabiru teme. Analizom postojećeg stanja u školi, također smo uočili da nam nedostaju spremnici za sortiranje otpada u dvorištu. Zbog toga smo postavili tri cilja ovog projekta: 1. smanjenje ukupne količine otpada u školi i okolini u svrhu zaštite i očuvanja okoliša, 2. recikliranje određene količine prikupljenog otpada kroz različite nastavne i izvannastavne aktivnosti i 3. pribavljanje spremnika za sortiranje otpada u dvorištu škole. Očekivanja vezana za projekt su višestruka i dugoročna korist za zaštitu i očuvanje okoliša, trajno aktivno sudjelovanje svih sudionika u projektu (učenici i djelatnici škole uz potporu roditelja i ostalih stanovnika grada i okolnih sela, lokalno komunalno poduzeće, (eko) udruge te tvrtke čije djelovanje je vezano uz zaštitu okoliša). Projekt se realizira tijekom školske godine kroz razne aktivnosti: kontinuirano prikupljanje i sortiranje otpada, recikliranje otpada kroz razne radionice, redovita edukacija svih sudionika u okviru OOR-a, suradnja s lokalnim komunalnim poduzećem PRE-KOM iz Preloga (kroz edukativne radionice, eko-kviz, posjetom reciklažnom dvorištu, Kompostani i Centru za ponovnu uporabu), suradnja s lokalnim udrugama u svrhu humanitarnog djelovanja (Socijalna zadruga Humana nova, Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske, Zaštita prirode...), suradnja s poduzećem Tehnix u svrhu pribavljanja spremnika, uključivanje u eko akcije (Zelena čistka), obilježavanje eko datuma te prezentacija projekta široj javnosti. Voditeljica: Davorka Bogomolec, učiteljica RN - koordinator Ekoškole

 • Naziv projekta: Skupljanje starih baterija

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Stare baterije i akumulatori sadrže teške metale olovo, kadmij i živu. Istjecanje opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš ugrožavaju prirodu te zdravlje ljudi i životinja. Upravo nas je to potaklo na ovaj projekt kako bi i mi, skupljanjem baterija, pridonijeli zaštiti i očuvanju prirode. Ciljevi projekta su: poticati svijest učenika o potrebi zbrinjavanja starih baterija, skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva, uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te uočiti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih voda, poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša, potaknuti ekološku osvještenost učenika, roditelja i mještana, poticati na ekološko djelovanje u domu i školi i razvijati poduzetnički duh. Projekt se realizira tijekom školske godine. Voditeljica projekta je Marija Šestan, učiteljica prirode i biologije.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj