loading

Ekoškole

Dječji vrtić Izvor, Samobor

Korisnički podaci

Dječji vrtić Izvor, Samobor
Gustava Krkleca 2, 10430 Samobor
01/3362033
dv.izvor.samobor@gmail.com
2012
Zlatni status 1

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj