loading

Ekoškole

Dječji vrtić Biokovsko zvonce, Makarska

Korisnički podaci

Dječji vrtić Biokovsko zvonce, Makarska
Molizanskih Hrvata 2, 21300 Makarska
021 691 014
zvonce@hi.t-com.hr
2015
Srebrni status
 • Naziv projekta: Gospodarenje otpadom

  Tema projekta: Sakupljanje, razvrstavanje, recikliranje otpada, radionice

  Opis projekta:

  U suradnji sa roditeljima sakupljamo, razvrstavamo, recikliramo i na taj način smanjujemo sam otpad. Sakupljanjem i otkupom pet ambalaže (Lidl), prikupljena sredstva se ulažu u uređenje dvorišta. Sudjelujemo i u humanitarnoj akciji Crvenog križa i Udrugom Lijek za čep, čep za lijek (sakupljanje čepova), a surađujemo i sa Fresco-m (sakupljamo baterije). Uključeni smo i u UNICEF-ov projekt "Škole za Afriku". Surađujemo sa "Makarskim komunalcem" koji pomaže u organiziranju radionica. U suradnji sa roditeljima od otpada izrađujemo društvene igre.

 • Naziv projekta: Eko-škola

  Tema projekta: Šume našeg podneblja

  Opis projekta:

  U suradnji s 'Makarskim komunalcem' i njihovom djelatnicom, ing.bio. Milom Lukić, još od 2015.godine djeluje naša eko-škola. U nju su uključena sva predškolska djeca (6-godišnjaci) vrtića 'Ciciban'. Kroz istraživačko učenje dobivaju spoznaje o prirodnom okruženju , održivim izvorima energije, biljkama i životinjama našeg podneblja, morskim stanovnicima i onečišćenju mora, eko poroizvodima...Radionice eko-škole u godini 2023/24. će biti na temu "Šume našeg podneblja"

 • Naziv projekta: Eko-vrt

  Tema projekta: Skrb o biljkama u našem vrtu i dvorištu

  Opis projekta:

  Eko proizvodi: maslinovo ulje, soljene masline, lavanda, začinska sol sa ružmarinom, čaj od lipe. Uzgajanje, održavanje u vrtu dječjeg vrtića Ciciban te plasiranje na prodajnim izložbama. U pripremi su i cvijeće, povrtnice te drugo začinsko i mediteransko bilje, voćke koje uzgajamo u vrtu.

  image

Korak 1

Članovi odbora

Eko koordinator: Natalija Tomaš

Odgojitelji: Lara Grgić, Natalija Tomaš, Jelena Mileta, Marina Radić

Roditelji: Andrea Pivac, Matea Selak

Domari/vrtlari: Jure Kovačević, Ante Gaće, Mario Pavlinović

Ravnateljica: Antonia Kapović

Pedagog: Snježana Ninčević

Pomoćno i tehničko osoblje

Predstavnici Grada Makarske

"Makarski komunalac" d.o.o.

"Apfel"

"Fris" Križevci

Crveni križ Makarska

image

Korak 3

Plan djelovanja

Mini meteorologija

Proširivanje dječjih spoznaja o vremenskoj prognozi, meteorologiji.

 • stjecanje prvih spoznaja o mjernim instrumentima
 • poticanje djece na uočavanje važnosti vremenske prognoze za planiranje svakodnevnih aktivnosti
 • poticanje djece na uočavanje kauzalnih veza između prirode i vremena
 • stjecanje prvih spoznaja o kiši, vjetru, suncu, snijegu...
 • Aktivnosti: 2x tjedno mjerenje temperature zraka, teperature tla na površini i u dubini, očitavanje kišomjera i anemometra, vođenje dnevnika, vođenje fenološkog kalendara .

 

Djeca, odgajatelji, domari, vrtlari, roditelji

2x tjedno., tijekom pedagoške godine 2023./2024

Otpad

Sakupljati, zbrinjavati i smanjiti papirnati otpad, plastični otpad, opasni otpad, bio otpad na nivou cijelog vrtića.

 • sakupljanje, zbrinjavanje otpada na nivou cijelog vrtića te iz kućanstava korisnika suradnja sa humanitarnom udrugom "Čep za lijek, lijek za čep" (plastični čepovi) te "Fresko" (baterije) poticati iskorištavanje papirnatog i plastičnog otpada (recikliranje)
 • izrada druištvenih igara u suradnji sa roditeljima i kreativnih uradaka od otpada. 
 • U suradnji sa Makarskim komunalcem i ing.bio. Milom Lukić organiziramo radionice na temu  "Gospodarenje otpadom"
 • Odgovaramo na pitanja:
 • 1. Kako je taj otpad tj.proizvod prvotno nastao?
 • 2. Njegova primjena u svakodnevnom životu
 • 3. Što kada taj otpad dođe u prirodu?
 • 4. Kako ga možemo reciklirati tj.nešto od njega izraditi i ponovno upotrijebiti?
 • O svemu se izrađuju interaktivni plakati koje izlažemo u našim predsobljima kako bi roditelji imali uvid u naš rad te kako bi potaknuli i njihovu ekološku svijest.
 • Sakupljamo pl. čepove, pet ambalažu, papir, baterije. Također smo postavili eko-vlakiće, dodatne spremnike za baterije, čepove , pet ambalažu (povrat vršimo u lokalnim trgovačkim lancima), papir, bio otpad...
 • Naša eko-patrola se brine o razvrstavanju otpada i o tome vodi bilješke.
 • Planiramo jednom mjesečno organizirati Cicibasnki buvljak; za razmjenu rabljenih igračaka, priča, kreativnih uradaka i sl..

Djeca, odgajatelji, roditelji, pomoćno osoblje, domari. 

Svakodnevno, tijekom pedagoške godine 2023./2024.

Voda

Omogućiti iskustveni doživlja djece i samostalno istraživačko učenje u cilju razvoja ekoloških kompetencija kod djece

 • upoznati djecu sa važnosti vode u životu živih bića
 • istražiti namjenu vode u svakodnevnom životu
 • upoznati djecu sa načinima štednje vode približiti djeci pojam onečišćenja vode i upoznati ih sa odgovornim ponašanjem prema vodi u prirodi
 • stjecati znanja o racionalnom korištenju vode
 • eko-patrola-provjera štednje vode, natpisi iznad slavina "Zatvori me"  

 

Djeca, odgajatelji, eko patrola.

 • Tijekom pedagoške godine 2023/24.
 • Eko patrola - svakodnevno. 
Energija

Uočavanje važnosti energije za svakodnevni život, razvijanje svijesti o racionalnom korištenju ele.energ. te o mogućnostima iskorištavanja el.energ. 

 • upoznati djecu sa izvorima energije
 • upoznati djecu sa vrstama energije
 • poticanje na racionalno trošenje
 • upoznati djecu sa načinima štednje energije

Aktivnosti:

 • istraživačko učenje "Energija nas pokreće", zaduženja eko-patrole, poštivanje natpisa o štednji energije, gašenje rasvjete u prostorijama u kojima ne boravimo, pravovremeno gašenje klima uređaja, poznavanje sa Sunčevim satom i korištenje njime

Djeca, odgajatelji, eko patrola

Tijekom pedagoške godine 2023/24., svakodnevno.

Bioraznolikost

 Proširivanje dječjih spoznaja o prirodnom okruženju i doprinos njegovom očuvanju.

 • poticati i osmišljavati rad u okolišu
 • upoznati i štititi bilošku raznolikost ekosustava
 • poticati vještine očuvanja okoliša u djeci bliskim situacijama (uređenje dvorišta, radionica na otvorenom)

Aktivnosti:

 • održavanje eko vrta; cvijetnjaka, maslinika, mediteranskog vrta, Biokovskog vrta ( sijanje, sadnja, zalijevanje, okopavanje, branje plodova)
 • uzgoj povrtnica i začinskog bilja
 • promatranje, istraživanje kukaca u našem vrtu, kompostu
 • poticati djecu na upoznavanje životinja u bližem okruženju
 • oslikavanje stazica za kvalitetnu i sadržajniju dječju igru
 • oslikavanje zidova

Projekti : "Šume našeg podneblja", Projekt "Sobno i vanjsko bilje", Projekt „Šume“ C1 i C2

 • upoznavanje sa šumama našeg podneblja i njihovoj važnosti  u našem životu, očuvanje šuma

Radionice

 • X – Šetnja/ izlet Sv. Petar, Osejava  (promatranje, osluškivanje- zvukovi, mirisi…, stvaranje novog  centra „Šuma“ u predsoblju)
 • XI-  „Bor, čempres“ ( građa, dijelovi  stabla, plodine, svojstva)
 • XII – „Hrast, smreka“- jesen u šumi
 • I – „Stanovnici šume“
 • II – „Važnost šume - kisik, proizvodi od drva“
 • III –„Orijentacija u šumi“
 • IV- „Čuvajmo šume“ -  utjecaj vremenskih nepogoda , ljudskog faktora, požara… na  šume
 • V-  Posjeta DVD-u  Makarska

Odgajatelji, djeca, pomoćno osoblje, domari, vrtlari roditelji, Park prirode Biokovo, "Makarski komunalac". 

 • Uređenje dvorišta - tijekom pedagoške godine 2023./2024. kroz radionice na otvorenom:
 • istraživačko učenje - tijekom godine
 • Eko-škola - jednom mjesečno (predškolci) 
Zdrav život

Proširivanje dječjih spoznaja o važnosti zdrave prehrane i kretanju kao preduvjetu za očuvanje zdravlja.

 • upoznati djecu sa razlikama između ekološki zdrave hrane i genetski modificirane - približiti blagovanje kruha i narodne običaje
 • upoznati djecu sa autohtonim vrstama voća i vremenom kada dozrijevaju
 • poticati interes za širenje spoznaja o ljudskom tijelu
 • osvijestiti važnost svakodnevnog vježbanja i održavanje osobne higijene
 • Vježbe s kinheziologom: "U zdravom tijelu zdrav duh"
 • "Dani kruha"
 • suradnja sa zdravstvenom voditeljicom - sastavljanje jelovnika
 • higijenske navike ( pranje ruku i zubića- stomatolog u gostima )
 • proslava rođendana uz torte od voća i orašastih plodova 
 • Jesenski dani-  izrada "Veselih voćnih štapića", kušanje jesenskih plodova
 • kušanje voća i povrća koje smo sami uzgojili
 • šetnje u prirodi

Djeca, odgajatelji, roditelji, zdravstvena voditeljica, kuharica, vanjski suradnici ( stomatolog, pedijatar)

Tijekom pedagoške godine 2023./2024. 

Promet

Proširivanje dječjih spoznaja o važnosti prometa kao i o sigurnosnim mjerama koje je potrebno poduzeti. 

 • poticati djecu na svakodnevno kretanje
 • pješačenje do vrtića
 • poticati djecu na uočavanje štetnih posljedica koje promet i ispušni plinovi uzrokuju
 • omogućiti djeci istraživaćko učenje kako bi što bolje shvatili kauzalne veze između ljudi i prirode

Aktivnosti:

 • organizirati akcije vožnje biciklom
 • suradnja sa prometnom policijom- edukativne radionice, letci, prelaženje preko pješačkog prijelaza
 • suradnja sa Auto školom-edukativne radionice Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka

Djeca, odgajatelji, roditelji, prometna plicija, djelatnici auto-škole. 

Tijekom pedagoške godine 2023./2024. 

Korak 7

Ekokodeks i himna

Zaustavite smeće , spasimo cvijet,

čuvajmo Zemlju, naš jedini svijet...

EKO HIMNA , VRTIĆ "CICIBAN"

NAŠA ZEMLJA POMOĆ TREBA

BOLEST STRAŠNA NJU SAD VREBA

OD SMEĆA SE SILNOG GUŠI

TUGA JE U NJENOJ DUŠI.

 

SKUPIMO SE SADA SVI, MALENI I ODRASLI

NA PRIRODU MISLIMO 

BOLI JOJ NE ZADAJMO.

 

ŠUMA, VODA , NEBO PLAVO

TREBA OSTAT ČISTO ZDRAVO.

RAZMISLITE SVI O TOM 

I VAŠ I NAŠ TO JE DOM.

 

ZEMLJU NAŠU VOLIMO

NA PRIRODU PAZIMO

PRIPREMIMO KANTE, VREĆE, 

SAKUPIMO SILNO SMEĆE.

 

ONDA GA RAZVRSTAJMO

NEŠTO NOVO STVORIMO,

NA PRIRODU MISLIMO

ZEMLJU NAŠU ČUVAJMO.

 

ŠUMA, VODA, NEBO PLAVO

TREBA OSTAT ČISTO ZDRAVO

RAZMISLITE SVI O TOM

I VAŠ I NAŠ TO JE DO

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj