loading

Ekoškole

Osnovna škola Ivana Gundulića, Dubrovnik

Korisnički podaci

Osnovna škola Ivana Gundulića, Dubrovnik
Sustjepanska 4, 20000 Dubrovnik
020/419-434
ravnatelj@os-igundulic-du.skole.hr
2014
Srebrni status

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj