loading

Ekoškole

Dječji vrtić Ivanić Grad

Korisnički podaci

Dječji vrtić Ivanić Grad
Park hrvatskih branitelja 3, 10310 IVANIĆ-GRAD
012881969
info@djecjivrtic-ivanic.hr
2006
Dijamantni status 2
 • Naziv projekta: Little friends of nature

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  Little friends of nature je projekt u sklopu Erasmus+ programa, i definiran je kao KA2 aktivnost koja okuplja odgojno-obrazovne ustanove iz nekoliko zemalja Europe. Na poziv inicijatora i koordinatora projekta Gradinita cu Program Prelungit „Floarea Soarelui“ iz Rumunjske, Dječji vrtić Ivanić Grad pridružio se ekološkom projektu Little Friends of Nature koji je okupio srodne ustanove iz još 3 europske zemlje: Create Partnership Trust- Ujedinjeno Kraljevstvo, Instituto Comprensivo Orsinio Orsini- Italija, Gorukle Aksemsettin Ilkokulu - Turska. Cilj projekta Little Friends of Nature jest razmjena iskustava i metoda za unapređivanje uključivanja roditelja i djece u ekološke aktivnosti unutar ustanova partnera, te razvijanje proekološkog ponašanja i navika kod djece. Odgojni djelatnici koji sudjeluju u projektu imat će priliku podizati razinu svojih kompetencija u različitim područjima putem razmijene iskustava i usvajanjem novih metoda i tehnika rada. Partnerska suradnja na projektu ostvarivat će se u periodu od 2019. do 2021. godine, a uključuje i financijsku potporu u iznosu od 26.340,00 eura koji su dodijeljeni našoj ustanovi. Ciljana grupa ovog projekta sastoji se od ukupno 60 odgojnih djelatnika, 500 djece i njihovih roditelja u ukupno 5 partnerskih situacija. Projektni tim koji aktivno sudjeluje u planiranim aktivnostima i stručnim usavršavanjima u sklopu projekta Little Friends of Nature čine: članovi stručne službe: Marina Čalušić, ravnateljica, Tanja Cvijanović, socijalna pedagoginja i koordinatorica projekta, Ana Marija Pavlić, pedagoginja, Katarina Virić, pedagoginja pripravnica; odgojiteljice: Miljana Rošin Jelaković i Nikolina Pleša (Srećice), Ružica Leš i Martina Troha (Bumblebees), Dalida Miljan i Marijana Radoš (Ladybugs), Lidija Manoić i Branka Cesar (Ježići), Sanja Franjčić i Višnja Fusek (Konjići), Vesna Šeremet i Ankica Vukelić (Sovice), Iva Malinar i Tea Matijević (Žabice). Kao rezultat projekta do sada imamo ostvarenu jednu mobilnost u Rumunjskoj (uslijed pandemije otkazane su mobilnosti u Velikoj Britaniji i Italiji te će biti ponovno zakazane), dva letka (Voda i Ljekovito bilje), te dva broja časopisa sa pregledom provedenih aktivnosti do ožujka 2020.

 • Naziv projekta: Priroda nas liječi

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  PRIRODA NAS LIJEČI Projekt je započeo iskazanim interesom djece za aktivnost pčela na vrtićkoj livadi prepunoj maslačaka. Predlaže se da potražimo informacije o pčelama i maslačcima te saznamo što nas zanima. Interes djece se proširuje na druge biljke u našem okruženju. Postepeno je u njima sazrijevala svijest o tome kako nas priroda voli i brine o nama, i sve što nam treba, ona nam daje. Djeca su pokazivala zanimanje za istraživanje biljaka u našem okruženju, te potrebu saznati kako nas priroda može izliječiti (bez korištenja lijekova iz ljekarne). Svrha ovog projekta je razvijanje svijesti o vrijednosti okruženja u kojem živimo. Cilj projekta je izgraditi sustav vrijednosti koji potiče odgovorna ponašanja prema okolišu i održivi razvoj. Shvatili smo da je interes djece za biljke u okruženju odličan put ka usvajanju odgovornih stavova i ponašanja prema okolišu. Stvorio se senzibilitet za prirodu i potrebu njena očuvanja od strane ljudi koji je bespoštedno uništavaju. Upoznajući biljke u našem okruženju sve je više rasla i svijest o nužnosti očuvanja i brige za okoliš, kao i potreba za odgovornim ponašanjem prema okruženju u kojem živimo (odvojeno sakupljanje otpada, oporaba-recikliranje, interes za probleme okoliša, kritičan stav prema ponašanju onih koji ne razmišljaju kao mi te usvajanje poželjnih ponašanja). Važnost projekta je i u tome što su se u njega aktivno uključili i odrasli iz vrtićkog okruženja. Tako širimo dobre ideje i utječemo na senzibilitet djece i odraslih za prirodu koja nas okružuje. KLJUČNE RIJEČI: okoliš, senzibilitet, održivi razvoj, odgovornost. Projekt je prijavljen za prezentaciju na Stručnom skupu u Zadru Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske 12. i 13. svibnja 2016.

 • Naziv projekta: OMEP- program odgoja za održivi razvoj

  Tema projekta:

  Opis projekta:

  U projekt su uključene sve vrtićke skupine. Tijek projekta: 1) Individualne ocjene. Odgajatelji i uprava pojedinačno promatraju svoje okruženje i odgojno-obrazovnu praksu te ih ocjenjuju u različitim područjima birajući između brojeva 1-7, koristeći rubriku Individualno ocjenjivanje i planiranje. Pokazatelji služe kao korisni vodiči tijekom procesa. Uz numeričku procjenu postoji i mjesto za pojedinačne komentare o obrazloženju izabranog broja. Potom svaka osoba promišlja o svojim ocjenama i bilježi u rubriku za planiranje prijedloge koji bi se mogli provoditi u predškolskoj ustanovi. U svakoj je dimenziji također i pokazatelj 5. Dodatna tema, koji se koristi za specifična pitanja vezana za kontekst ustanove. 2) Timske rasprave i ocjene. Tim odgajatelja sastaje se i svaki od članova iznosi svoje pojedinačne ocjene i primjere. Sada se koristi rubrika Timsko vrednovanje i planiranje. Rasprava među suradnicima proizlazi iz svake pojedinačne ocjene koja omogućuje sudjelovanje svih odgajatelja i isticanje različitih aspekata učenja i razvoja. Među članovima tima mogu se očekivati različite procjene o jačim i slabijim područjima predškolske ustanove te o tome kako dalje. Te su rasprave i razmišljanja važni i mogu potrajati neko vrijeme, a dokumentiraju se zajedničkom ocjenom i dodatnim komentarima u rubrici. 3) Izrada akcijskog plana. Posljednji korak je razviti akcijski plan od kojeg će krenuti promjene. Plan treba sadržavati što i kako odgajatelji trebaju raditi s djecom, roditeljima i zajednicom za naredno razdoblje. Tim također izrađuje raspored aktivnosti, predviđa njihov završetak, kao i način njihovog predstavljanja zajednici. 4) Period za akcije i projekte. Nakon toga slijedi realiziranje planiranih aktivnosti u periodu od 6 do 12 mjeseci. 5) Vrednovanje. Nakon provođenja aktivnosti vrijeme je za novi krug evaluacije uz pomoć OMEP-ove ESD ljestvice procjene. Ovoga puta ocjene će označiti razvoj i napredak i dodatno će poslužiti kao osnovni plan za naredne akcije planirane u smjeru održivog razvoja. 6) Dijeljenje rezultata. Po završetku projekta rezultati će se prikazati putem izvješća te članaka što smo ostvarili u lipnju.

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj